DŁUG PUBLICZNY DO PKB LISTA KRAJÓW

Norweski Equinor zapewnia 20 proc. Równie silną pozycję miał jeszcze tylko powiązany z Kremlem potentat gazowy Gazprom. Unia Europejska potrzebuje głębszego rynku kapitałowego, aby przyciągać zagraniczny kapitał potrzebny do sfinansowania transformacji energetycznej – mówi członek zarządu Deutsche Banku Alexander von zur Muehlen. Zielona transformacja, innowacyjne przedsiębiorstwa oraz wzmocnienie siły i odporności polskiej gospodarki to nasze priorytety w Polsce – mówi Elisabetta Falcetti, dyrektor regionalna Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Polskę i kraje bałtyckie. Fundusz obejmie większościowy pakiet akcji technologicznej firmy Sescom, inwestując 104 mln zł. Wspomoże ją w ekspansji zagranicznej.

Zadłużenie USA wzrośnie do nawet 202 proc. PKB

Wzrost nastąpił na skutek aktywności sektora produkcji i informacji. Stany Zjednoczone eksportowały stosunkowo niewielkie ilości gazu ziemnego, głównie rurociągami, do Meksyku i Kanady. Całkowity roczny eksport gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych wzrastał w okresie od 2000 r. Do 2021 r., ponieważ wzrost produkcji gazu ziemnego w USA przyczynił się do obniżenia jego cen i zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. USA są eksporterem netto gazu ziemnego. Całkowity roczny eksport gazu ziemnego był największy w historii USA i wyniósł 6,65 Tcf.

Dług Stanów Zjednoczonych sięgnął 34 000 000 000 000 dolarów

Kwestią otwartą pozostaje, jak długo taka sytuacja może trwać. W poprzednich latach co jakiś czas amerykańską politykęcyklicznie paraliżowały kryzysy budżetowe, które doprowadzały do tzw. Ostatnie i najdłuższe w najnowszej historii tego typu wydarzeniemiało miejsce w 2018 r., już za prezydentury Donalda Trumpa. Pokłosiem tamtych35-dni, w trakcie których agencje rządu federalnego działały w mocno ograniczonymzakresie, była powstała w 2019 r. Propozycja Demokratów dotyczącaautomatycznego zwiększania limitu długu wraz z uchwalaniem kolejnych budżetów przezIzbę Reprezentantów. Takie rozwiązanie wyeliminowałoby konieczność głosowaniaza uchwaleniem „zadłużeniowego sufitu” na konkretnym poziomie lub jegozawieszania na ściśle określony czas.

  1. Gospodarka amerykańska dodała 4,5 mln nowych miejsc pracy, co stanowi średni miesięczny wzrost o 375 tys.
  2. W oparciu o ustawę Bio Terrorism Act zostało wprowadzonych szereg dodatkowych wymogów związanych z eksportem towarów na rynek USA.
  3. Amerykański dług publiczny puchnie w ostatnich latach jak na drożdżach.
  4. „Zdegenerowany człowieku, nie kłam” – takimi słowami zwrócił się były minister edukacji Przemysław Czarnek do europosła Lewicy Roberta Biedronia.
  5. Platformą negocjacji w tej sprawie była OECD.
  6. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom za znaczący wkład we wspieranie stabilności makrofinansowej i wzrostu gospodarczego Ukrainy w czasie wojny” – podkreślił Marczenko, cytowany przez agencję Unian.

Deficyt budżetowy w krajach UE

Miał siłę nabywcząporównywalną z dzisiejszymi 28,45 USD. Nie można także zapominać o tym, żedolar jest światową walutą rezerwową, wobec czego amerykańskie deficyty sąprzez rynki finansowe zdecydowanie traktowane łagodniej Alexander Elder-pełna biografia, książki i szkolenia wideo niż w przypadku innychpaństw. A jeszcze 15 lat temu przed wybuchem wielkiego kryzysufinansowego dług publiczny USA wynosił „tylko” 9 bln USD. Po pęknięciu „bańkiinternetowej” na początku XX wieku było tego 5,7 bln USD.

Wąskie gardło polskiej energetyki. Podpisane pierwsze umowy z puli 85 mld zł

W okresie od stycznia 2016 roku do stycznia 2023 roku udział długu nominowanego w złotym zwiększył się z 63,3% do 76,6%. Polska jest także w czołówce państw w Unii Europejskiej, które zmniejszają poziom zadłużenia względnego w najszybszym tempie po skokowym wzroście w 2020 i na początku 2021 roku, spowodowanym kosztami walki z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. 2021 roku zmniejszyło się ono aż o 14,2% (czyli licząc w pkt. procentowych o 8,3). Tak duży spadek udało się osiągnąć, mimo iż w międzyczasie wdrożono tzw. Tarczę antyinflacyjną oraz wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Podkreślić należy, iż przed wybuchem pandemii poziom zadłużenia Polski systematycznie spadał.

Wynosi już 34 biliony dolarów. Wprawdzie w stosunku do wielkości gospodarki to jeszcze nie aż tak dużo, ale problemem jest wystrzał kosztu obsługi długu, co wynika także z podwyżek stóp procentowych. Za kadencji Donalda Trumpa (20stycznia 2017 r.) amerykańskie zadłużenie wzrosło o 7,5 bln USD.

Liderami tak przygotowanego zestawienia są natomiast dwaj „wojenni”prezydenci – Woodrow Wilson (727 proc.) i Franklin Delano Roosevelt (1048proc.). Ten ostatni zadłużył kraj także w związku z budową Nowego Ładu poWielkim Kryzysie. Nie bez przyczyny w komentarzach dotyczących wyzwań stojącychprzed administracją Joe Bidena często pojawia się nazwisko jedynego w historiiprezydenta sprawującego urząd przez cztery kadencje.

Produkcja przemysłowa w USA jest bardzo zróżnicowana i charakteryzuje się wysokim poziomem innowacyjności. Najważniejsze branże to przemysł petrochemiczny, stalowy, motoryzacyjny, lotniczy, chemiczny, farmaceutyczny, telekomunikacyjny, elektroniczny, spożywczy, dóbr konsumpcyjnych, drzewny i górnictwo. Stany Zjednoczone zajmują dominującą pozycję w dziedzinie oprogramowania i technologii informacyjnych, szacowaną na blisko 40% udziału w rynku światowym. Rosnące stopy procentowe mają duży wpływ na rynki metali zwiększając koszt alternatywny posiadania nierentownych aktywów.

Nie chodzi bynajmniej o to, aby udział zadłużenia w innych walutach wyeliminować zupełnie. Obecność takiego zadłużenia może mieć pozytywny wpływ w kontekście dywersyfikacji źródeł finansowania, czy samych kosztów jego pozyskania. Problematycznym jest jednak zbyt duży udział takiego długu.

Bidena mając na uwadze rozszerzające się wpływy Chin w Ameryce Łacińskiej, traktuje relacje z tym regionem priorytetowo. W Stanach Zjednoczonych sektor prywatny odpowiada za tworzenie 87,6% dochodu narodowego, z czego 69,8% powstaje w sektorach związanych ze świadczeniem usług, a jedynie Bitcoin stał się wiodącym wskaźnikiem nastrojów inwestorów 17,8% w szeroko pojętej sferze produkcyjnej. Pozostała część PKB (12,4%) tworzona jest przez sektor publiczny (szczebla federalnego, stanowego bądź lokalnego). PKB z sektora publicznego w Stanach Zjednoczonych wzrosło do 2246,50 mld USD wobec 2242,90 mld USD w drugim kwartale 2022 r.

Pożyczki stanowiły odpowiednio 14,5 proc. I 15,1 proc., a dług w walutach i depozyty – 3,0 proc. Co istotne, na korzyść zmieniła się także struktura portfela długu Skarbu Państwa z uwzględnieniem tego, kto jest w jego posiadaniu. Od stycznia 2016 roku do stycznia 2023 roku o połowę wzrósł udział rezydentów, czyli podmiotów mających Giełda papierów wartościowych RTS miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W 2016 roku było to około 40% obecnie zaś już niemal 2/3 zadłużenia jest w posiadaniu podmiotów krajowych. Zmniejsza to ekspozycję polskiego zadłużenia na gwałtowne wahania na globalnych rynkach finansowych i w konsekwencji ułatwia zarządzanie jego ryzykiem.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *